Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

maleficent
maleficent
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viagryzlak gryzlak
maleficent
5817 9cd1 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viagryzlak gryzlak
maleficent
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromte-quiero te-quiero viakomplikacja komplikacja
maleficent
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viakomplikacja komplikacja
maleficent
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
maleficent
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viakomplikacja komplikacja

March 17 2015

maleficent
Zranieni, często nie mówimy o tym, co nas boli, bo w świetle dnia wiele ran wydaje się absurdem.
— Religia dla ateistów; Alain de Botton
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamisiaczek95 misiaczek95
maleficent
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
maleficent
Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamisiaczek95 misiaczek95
maleficent
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
9487 e71a 500
Reposted frominochi inochi viamisiaczek95 misiaczek95

March 16 2015

maleficent
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viatootsietoots tootsietoots
maleficent
Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompanopticon panopticon viatootsietoots tootsietoots
maleficent
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaShittyKitty ShittyKitty
maleficent
3292 664c 500
#895482
Reposted fromRamme Ramme viaShittyKitty ShittyKitty
maleficent
2018 f88a
Reposted fromdusielecc dusielecc viatootsietoots tootsietoots
maleficent
maleficent
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor viaCattleya Cattleya
maleficent
1013 7790
Reposted fromscorpix scorpix viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl